Weerwoord

Weerwoord is een rubriek op deze website waarin door de redactie uitgebreide artikelen zijn/worden geplaatst die aangeboden zijn/worden door broeders die geen medewerker zijn van DE BAZUIN. Het betreft artikelen waar de redactie vindt dat zij zeer de moeite waard zijn om breder bekend gemaakt te worden en ons daardoor nog meer te laten wapenen. Maar die tegelijk te omvangrijk zijn om te plaatsen in DE BAZUIN.
In overleg met de auteurs en met deputaten-curatoren heeft de redactie daarom besloten op de website van DE BAZUIN ruimte te bieden.
Omdat de betreffende broeders geen medewerkers zijn van DE BAZUIN en de redactie geen rol heeft kunnen spelen in het redigeren van de informatie worden de stukken geplaatst onder een apart tabblad, met de aanduiding �weerwoord�.
Wellicht zullen in de toekomst nog eens zulke artikelen worden geplaatst. Niet als gewoonte, het moeten uitzonderingen blijven. De artikelen zullen ook altijd moeten passen binnen het beleid en de uitgangspunten van DE BAZUIN. De redactie is verantwoordelijk voor plaatsing. Maar het ingaan op eventuele kritiek en vragen komt geheel voor rekening van de schrijvers; de redactie fungeert alleen als doorgeefluik via het volgende adres: secretaris@gereformeerdkerkbladdebazuin.nl.


Pagina:    
TitelSchrijverDatum
WeerleggingKerkenraad DGK te Zwolle e.o.23-5-2011
Weerwoord aan Bolt, Samen de HERE dankbaar!A. van Egmond4-12-2010