Het verbond met Abram (3)


De belofte


Op een nacht zegt de Here God tegen Abram: ĎIk zal altijd voor je zorgen en Ik zal je heel rijk makení. Abram is hier wel blij mee, maar ziet toch ook een probleem: ĎMaar Here, wat heb ik er aan dat ik rijk word, ik heb geen kinderen en als ik sterf gaat mijn rijkdom naar mijn knecht EliŽzerí.
De Here zegt dan dat EliŽzer niet Abrams erfgenaam zal worden. Een erfgenaam is iemand die alle spullen krijgt als iemand overlijdt. EliŽzer zou dus alle spullen van Abram krijgen als Abram sterft, denkt Abram. De Here zegt dat EliŽzer het niet zal krijgen maar dat Abrams zoon het zal krijgen. Daarna gaat Abram naar buiten en de Here zegt tegen Abram dat hij de sterren moet tellen. Het lukt niet, er zijn zo veel. Nu zegt de Here God: ĎZoveel sterren als je ziet, zo groot zal ook jouw nageslacht, je familie, wordení. Abram snapt niet hoe het kan, maar hij gelooft het wel.

Opdracht


In het nieuwe testament zingt de priester Zacharias over de belofte die God aan Abraham heeft gedaan. Sommige letters zijn zoek geraakt en op die plaats staan nu cijfers. Zoek op welke letters op de plaats van de cijfers moeten staan. Pak gezang 18 vers 2 er maar bij.

Gezang 18:2
Van 9udsher deed God ons verst1an
door heilige profetenmond,
Dat Hij de vi0and neer zou slaan
en naar de trouw aan zijn ver2ond
ons 3edden zou van tegenstand,
bevrijden uit de wrede 4and
van allen die ons haten,
terwijl Hij steeds weer 5et beloften 8 wam,
die eens zijn d6enaar Abraham
al7 eed van God de Here zelf vernam.


Nu je de goede letters hebt, kun je de codes ontcijferen.
1 2 3 1 4 1 5
6 7 1 1 8
0 1 8 9 2


Een verkeerd plan


SaraÔ, de vrouw van Abram, vindt het heel erg dat ze geen kinderen hebben gekregen. Ze is al vijfenzeventig jaar oud, en vrouwen van die leeftijd krijgen geen kinderen meer. SaraÔ vertrouwt niet op God maar bedenkt zelf een plan. Ze gaat naar Abram toe en legt haar plan uit. Abram moet er een vrouw bij nemen. Hij is dan getrouwd met SaraÔ maar ook nog met een ander, de slavin van SaraÔ. Die slavin heet Hagar. Misschien krijgt Hagar dan wel een kind. Abram hoort het plan en vindt het een goed plan. Hij vraagt niet aan de Here God wat Hij ervan vind. Hij trouwt met Hagar en wat ze hopen gebeurt ook. Na een tijdje is Hagar in verwachting. Het plan is gelukt.

Hagars vlucht


SaraÔ is erg jaloers op Hagar. Hagar krijgt een kind en zij heeft er geen. SaraÔ doet niet meer aardig tegen haar slavin. Het wordt zelfs zo erg dat Hagar er niet meer tegen kan. Ze vlucht weg, bij Abram en SaraÔ vandaan. Ze vlucht de woestijn in, op weg naar Egypte. Bij een waterbron in de woestijn komt de Engel des Heren bij haar. Hij zegt tegen haar dat ze terug moet gaan naar Abram en SaraÔ en dat ze een zoon zal krijgen. Deze zoon moet ze IsmaŽl noemen. De Here beloofd dat IsmaŽl een vader wordt van een groot volk. Hagar gaat terug en een poos later wordt IsmaŽl geboren, precies zo als de Engel des Heren heeft gezegd.

Gods verbond met Abram


Als Abram 99 jaar oud is komt de Here bij hem en zegt: ĎIk ben God, de Almachtige, luister naar Mij en doe geen verkeerde dingení. En dan sluit de Here een verbond met Abram. Hij belooft dat Hij voor Abram en zijn kinderen zal zorgen. En dat het land Kanašn voor het volk van Abram zal zijn. Abram krijgt een nieuwe naam: AbrŠham, omdat hij de vader wordt van een groot volk. Abraham vraagt of uit IsmaŽl Gods grote volk voortkomt, maar de Here zegt dat het niet zo is. Gods volk komt voort uit een zoon van Abraham ťn Sara. SaraÔís naam wordt veranderd in Sara, omdat zij gezegend zal worden en een kind zal krijgen. Ook al is ze al oud, wat de Here belooft, dat doet Hij ook.
De Here sluit een verbond, en als teken van dit verbond moeten Abraham en alle mannen en jongens van de familie besneden worden. Deze besnijdenis is het teken, zodat de mensen het verbond met God niet vergeten. Een verbond bestaat uit twee dingen: een belofte en een eis. De Here God belooft voor het volk van Abraham te zorgen. En de eis is dat Abraham en zijn nageslacht luisteren naar de Here en doen wat Hij van ze vraagt. Als ze naar de Here blijven luisteren zal de Here ook voor ze blijven zorgen, maar als ze niet meer luisteren dan zal de Here hen straffen. Gelukkig blijft de belofte er wel. De mensen die de Here God hebben verlaten kunnen zich bekeren, en zo weer een kind van God worden.

Ken je al twintig Bijbelboeken uit je hoofd? Nu komen er weer tien bij!
Genesis
1 Koningen
Prediker

Exodus
2 Koningen
Hooglied

Leviticus
1 Kronieken
Jesaja

Numeri
2 Kronieken
Jeremia

Deuteronomium
Ezra
Klaagliederen

Jozua
Nehemia
EzechiŽl

Richteren
Ester
DaniŽl

Ruth
Job
Hosea

1 SamuŽl
Psalmen
JoŽl

2 SamuŽl
Spreuken
Amos