Reformanda


De Vereniging REFORMANDA werd opgericht op 13 april 1991 te Zwolle, door broeders en zusters uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die ernstig verontrust waren over de afval in die kerken. De naam is ontleend aan de Latijnse spreuk: Ecclesia Reformata Semper Reformanda dat betekent: de kerk die ge-reformeerd is, moet steeds weer ge-reformeerd worden.
Doel van de vereniging was mee te werken aan het bewaken en bewaren van de gereformeerde, dat is de Bijbelse leer in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daartoe gaf de vereniging een weekblad uit met de zelfde naam, REFORMANDA. De artikelen op deze site zijn alle eerder in dat blad verschenen.

Strijd


De strijd om aan de waarheid van Gods Woord vast te houden, die in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de afgelopen jaren gevoerd werd, betrof een groot aantal zaken waarin duidelijk werd dat die kerken zich langzaam maar zeker afkeerden van het onverkort vasthouden aan Gods Woord. Te noemen valt o.a.
opkomende Schriftkritiek,
voortgaande eenheid met de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken, waar valse leer en Schriftkritiek geduld worden,
loslaten van de norm van het vierde en zevende gebod, invoering van honderden nieuwe, grotendeels onschriftuurlijke liederen,
invoering van het open avondmaal,
een losser samenleven waarbij de kerkorde niet meer gezien wordt als een geheel van samen afgesproken leefregels maar meer als richtlijnen,
relativeren van de belijdenis met name op het punt van de leer over de kerk,
oppervlakkige, evangelische en individualistisch getinte prediking,
loslaten van het verbondsdenken,
een nieuwe vorm van schriftuitleg,
een nieuwe ethiek, enz.
Die ontwikkeling ging samen met een sterke verwereldlijking aan de ene kant en een sterke oriŽntatie op het evangelisch denken aan de andere kant.

Nieuwe Vrijmaking


De strijd culmineerde in de besluiten van de Generale Synode te Zuidhorn, 2002/2003, waar bijna 1100 bezwaarschriften tegen onschriftuurlijke besluiten van eerdere synodes werden verworpen. Beroep was in de meeste gevallen niet meer mogelijk. De koers van afval werd gelegitimeerd. Nadat een kerkbrede oproep tot reformatie werd afgewezen, wist een groot aantal broeders en zusters zich in de loop van de tijd door de Here geroepen om zich van de besluiten van Zuidhorn vrij te maken en te breken met het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De zogenaamde ďnieuwe vrijmakingĒ. Op 20 september 2003 vond een landelijke vergadering plaats, waarin een verdere aanzet tot en verantwoording van deze vrijmaking werd gegeven. Er werden nieuwe gemeenten geÔnstitueerd die zich aaneensloten in een nieuw kerkverband, onder de naam De Gereformeerde Kerken in Nederland (postaal aangeduid als ďhersteldĒ). De kerken beschouwen zich als de Ė naar Schriftuurlijke normen - wettige voortzetting van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Nieuw blad


In de jaren na de nieuwe vrijmaking werd duidelijk dat de behoefte aan een vereniging als REFORMANDA er niet meer was. De vereniging had zijn taak vervuld. Besloten werd dan ook, in 2005, om de vereniging op te heffen en het weekblad REFORMANDA aan te bieden aan de kerken als landelijk kerkblad.
De Generale Synode van MariŽnberg, 2005/2006, besloot dit aanbod aan te nemen. Vanaf 1 januari 2007 hield het blad REFORMANDA op te verschijnen en deed het landelijke Gereformeerd Kerkblad DE BAZUIN zijn intrede. DE BAZUIN is het officiŽle orgaan van De Gereformeerde Kerken (hersteld). De inhoud van dit blad is minder gericht op het bestrijden van de afval in de kerken waarmee gebroken is, en meer op interne opbouw en versterking.

Website


Omdat op deze site heel veel richtinggevende artikelen staan en heel veel waardevolle informatie over de strijd tegen het verval in de GKv, de aanleiding voor de nieuwe vrijmaking en de roeping en noodzaak daartoe, is besloten deze website nog langere tijd toegankelijk te houden.

Voor informatie over DE BAZUIN verwijzen we u naar www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl. Voor informatie over De Gereformeerde Kerken (hersteld) kunt u terecht op www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl.